Jak działa i gdzie mogą się przydać systemy wizyjne?

Źródło: pixabay.com / WebTechExperts

Systemy wizyjne to systemy nadzorujące, które pomagają w nowoczesny i niezawodny sposób kontrolować wszystkie procesy. Ich ważną cechą jest dopasowanie ich do wymagań XXI wieku, w tym bardzo wysokiej precyzji czy automatycznego raportowania. Poznajmy je bliżej.

 

Jak działa system wizyjny?

System wizyjne swoje działanie zaczyna od zebrania danych przez kamerę, a następnie obraz przekazywany jest do urządzenia zwanego frame grabber, którego zadaniem jest przechwytywanie szybko napływających sekwencji. On kieruje je z kolei do komputera, gdzie następuje obróbka obrazu. To z niego może zostać też odczytany obraz, co pozwala na przykład na automatyczną identyfikację znajdujących się na nim elementów.

 

System wizyjny w kontroli jakości

Automatyczne systemy wizyjne służą między innymi do kontroli jakości. Porównują nagrywany aktualnie obraz z zapisanymi w pamięci komputera wzorcami. Jeśli kształt, wielkość czy kolor obiektu są zgodne ze wzorcami, system pozwala na dalszą pracę. Jeśli jednak odbiegają od wymagań, detekcja wskazuje błąd, co prowadzi do jego naprawienia.

 

Pozycjonowanie

W automatycznych pracach, w tym w robotyce i dziedzinach automotive, konieczne jest między innymi prawidłowe ustawianie poszczególnych, obrabianych elementów. Dlatego też nastąpić musi pozycjonowanie: odpowiednie ustawienie ich na ścieżce lub korekcja ścieżki działania maszyny, obrót elementów lub ich ustawienie przed dalszym przesyłem w prawidłowy sposób.

 

Indywidualne zadania

Warto przy tym pamiętać, że podane przykłady nie mogą odpowiadać za wszystkie zadania, związane z zaawansowanymi i zautomatyzowanymi branżami. Dlatego też w ofercie znajdującej się pod adresem https://ds-technic.com/systemy-wizyjne/ możliwe jest zaprojektowanie systemu wizyjnego idealnie dopasowanego do wymagań klienta.