Kampanie RTB

Kampanie RTB – Real time bidding to zautomatyzowana aukcja w czasie rzeczywistym dla reklamy internetowej typu display. W systemie RTB każda emisja strony jest sprzedawana oddzielnie w czasie rzeczywistym, w miarę jej ładowania. Jest to proces realizowany za pośrednictwem komputera, który umożliwia wydawcom sprzedaż powierzchni reklamowej reklamodawcom przy użyciu cen rynkowych w czasie rzeczywistym i pozwala reklamodawcom na zakup ukierunkowanych spotów reklamowych w czasie rzeczywistym.

Real-time bidding szybko się rozwija od czasu jego wprowadzenia. Google wdrożył RTB w Google Ads, a Yahoo! wkrótce podążył za nim ze swoją platformą Right Media Exchange. Google AdWords wprowadził ulepszone kampanie, które wykorzystują tę technologię kilka lat temu.

DoubleClick ogłosił, że jego Exchange Network będzie obsługiwać RTB w uzupełnieniu do swojego standardowego modelu biznesowego reklamy nieruchomości.Później Microsoft ogłosił, że będzie wspierać RTB za pośrednictwem swojej platformy reklamowej Atlas, a następnie wprowadził funkcję stopniowo.

Yahoo! oferuje RTB za pośrednictwem Right Media, który został sprzedany. Firma uruchomiła również wymianę specjalnie dla inwentarza mobilnego w październiku. Podejście RTB został oficjalnie poparty przez IAB.

Kampanie RTB to technologia stosowana w czasie rzeczywistym przez wydawców internetowych i reklamodawców w celu dostarczania konsumentom odpowiednich treści i reklam. RTB umożliwia reklamodawcom licytowanie powierzchni reklamowej w celu dostarczania jej w czasie rzeczywistym, w sposób zautomatyzowany. Pozwala to reklamodawcy na dostarczanie reklam, które są bardziej odpowiednie dla odwiedzającego, poprawiając w ten sposób wskaźniki wydajności i ostatecznie ROI.